ЕС задължи фирмите да докладват за хакерски атаки

  • -

ЕС задължи фирмите да докладват за хакерски атаки

Category : Новини

Европейският парламент прие първата директива за киберсигурност. В нея се въвеждат конкретни изисквания към институциите и компаниите в ЕС. Законът задължава фирмите да отговарят на минимално ниво на сигурност на системите и инфраструктурата. Другият много важен момент е, че ще са длъжни да докладват на властите, ако станат жертва на хакерска атака.

Операторите на услуги от първа необходимост, включително доставчици на енергия, транспортни оператори, банкови и финансови услуги, водоснабдяване, здравеопазване и други, са посочени като едни от най-важните. Законът има изисквания и към операторите на дигитални услуги например интернет търсачки, облачни услуги и други. Те също ще трябва да отговарят на минимално ниво на сигурност и да докладват при сериозни хакерски атаки, съобщава dnevnik.bg.

Страните-членки също имат нови задължения. Те трябва да разполагат с институция, която да съдейства на компаниите, да приема техните сигнали и да помага за съвместната работа между страните-членки на ЕС в тази сфера. Държавите трябва да имат и екип от специалисти, които да могат да реагират в случай на инцидент в сферата на киберсигурността, който екип трябва да разполага и с подходящо и модерно оборудване.

Надеждата на ЕС е, че новият закон ще повиши нивото на киберсигурност във всички страни-членки. Освен това той трябва да бъде от полза и при координацията при евентуална по-мащабна хакерска атака. Европейският парламент посочва, че годишните загуби от хакерски атаки, технически проблеми в инфраструктурата или човешки грешки възлизат между 260 млрд. и 340 млрд. евро.

Директивата влиза в сила през август 2016 г. , а правителствата имат 21 месеца, за да я въведат в националните си законодателства.