Каузата на „Сейфър“ е част от “България дарява”

  • -

Каузата на „Сейфър“ е част от “България дарява”

Untitled

„България дарява“ е национална кампания за популяризиране и насърчаване на дарителството към граждански организации и сдружения чрез създаването на единна онлайн платформа. Първото издание на инициативата ще се осъществява в последната седмица на март 2019 г.

„Сейфър – дигитално читалище за онлайн сигурност“ сме част от “България дарява” – кампанията, която дава възможност на различни каузи от всички краища на страната да достигнат до повече хора и да намерят подкрепа в периода 22-31 март 2019 г.
#БългарияДарява

Ето нашата кауза:

„Сейфър – дигитално читалище за онлайн сигурност“ е сдружение в обществена полза, което обединява специалисти във фискалната и дигиталната сигурност, програмирането, защитата на данни и науката. Това е първата в България организация на експерти, чиято идеална цел е масова просвета по киберсигурност.

За две години обучихме безвъзмездно над 1000 деца, 100 родители и 50 учители, но целта е знанието да достигне до много повече нуждаещи се. Ексклузивни представители сме на световния алианс за цифрова сигурност STOP.THINK.CONNECT.

Дигиталните умения са изключително важни в днешно време, но от тях няма смисъл, ако липсват грамотност и осъзнатост за онлайн опасностите. Знаем ли как да се справим с онлайн пристрастяване, секстинг, кражба на лични данни, радикализация, пропаганда…? Обученията, които предлагаме, се водят от специалисти по дигитална сигурност и това гарантира, че учениците ще бъдат запознати с възможно най-актуалните заплахи, които ги дебнат в Интернет и начините да се справят с тях. Подобно обучение не се предлага никъде в България.

Целта на кампанията е да защити колкото може повече деца от интернет опасностите и да образова родители и учители в сферата на дигиталната сигурност. Чрез Вашата подкрепа искаме да осигурим устойчивост и мащабност на инициативата ни, да разработим обучителни материали по киберсигурност, които да са насочени към деца, младежи, родители и учители; да разширим екипа си от лектори и обучим обучители, които да разпространяват знанията.

Банкова сметка:

BG21IORT80481087647600
IORTBGSF
Инвестбанк АД

Каузи