Кибер Тормоз

 • Какво е кибер тормоз?

Кибер тормоз се дефинира като използване на информация и комуникационни технологии с цел продължително и враждебно поведение от страна на човек или група хора, които имат за цел да наранят жертвата. Тормозът може да се осъществи по интернет, през игра или мобилен телефон. Този тип тормоз може да причини сериозни вреди на самочувствието и увереността на детето. Децата не могат да се почувстват сигурни дори и у дома, защото могат да бъдат тормозени и там. Разпространението на кибер тормоза се увеличава и въпреки, че не е достигнало нивата на офлайн хулиганството, води до по-сериозни вреди.

Какво включва кибер тормозът:

 1. Публикуване на клевети в социалните мрежи
 2. Разпространяване на слухове в мрежата
 3. Изключване на млад човек от онлайн група
 4. Изпращане на нежелани съобщения
Защо съществува кибер тормозът:

Анонимността и невъзможността човек да види на живо ефекта от действията си върху другите понякога кара младите да се държат по начин, по който не биха се държали лице в лице.

Проблеми: Кибер тормозът може да се случи по всяко време.  Децата и младите могат да бъдат достигнати  чрез мобилните си телефони или социалните мрежи почти денонощно. Често кибер тормозът остава незабелязан от родителите. Въпреки, че всяко дете е различно, има няколко признака, чрез които можете да разберете че е жертва на тормоз:
 • Промяна на начина, по който детето ви използва компютъра или мобилните си устройства
 • Увеличаване на броя текстови съобщения през деня и нощта
 • Проблеми със съня и кошмари
 • Отдалечаване и депресия
 • Липса на желание за срещи с приятели и излизане навън
Как да се борите с кибер тормоза

Ако детето ви е жертва:

 1. Говорете с него за конфликтни ситуации, в които е попадало
 2. Събирайте доказателства – съобщения, разговори и публикации.
 3. Обсъдете проблемите с детето и училището му.
 4. Докладвайте на сайта, в който се е случил кибер тормозът.
 5. Важно е да не ограничавате достъпа на детето ви до технологии, защото това може да доведе до нежелание да споделя проблемите си.

Ако детето ви е инициаторът:

 1. Обяснете му защо да тормози другите е неприемливо.
 2. Разберете защо детето ви тормози другите – често това е следствие от други поведенчески проблеми.
 3. Обяснете на детето си, че действията му могат да имат последствия в истинския свят.
 4. Попитайте го как би се почувствало на мястото на жертвата.
Общи съвети за справяне:
 1. Силна връзка между родителя и детето може да му помогне да се справи с кибер тормоза.
 2. Насърчавайте детето да подкрепя приятелите си, които са жертва и да им помогне като говори с родителите им.
 3. Предоставете на детето си възможности само да си създаде стратегии за борба с тормоза.
 4. Говорете за различни начини за разрешаване на конфликти.
 5. Уверете се, че детето има с кого да сподели, в случай че не се чувства сигурно да говори с родителите.
 6. Научете детето да избягва контакти с непознати посредством настройките за сигурност на социалните мрежи.
 7. Прочетете правилника на училището, спортния отбор и на всички сайтове, които детето ви използва, за да знаете как те се отнасят към кибер тормоза и да потърсите помощ при нужда.