Облаци

 • Какво е облак?

Облаци се наричат сайтовете, в които потребителите могат да съхраняват и споделят файлове и програми в интернет, вместо да ги запазват на устройства. Въпреки че изглежда сякаш файловете са запазени в облака, физически, те се съхраняват в много сървъри из целия свят. Когато използвате социални мрежи и имейл, информацията, също се съхранява в облаци.

 • Проблеми със съхраняването в облаци:

Има съмнения колко сигурно е запазването на данни в облак и потенциалната възможност за достъп до нея от неоторизирани лица, например хакери.

 • Примери за „облаци“ :
 1. iCloud
 2. Facebook
 3. Instagram
 4. Hotmail
 5. Gmail
 6. DropBox
 7. OneDrive
 • Съвети за използване на „облаци“
 1. Уверете се че използвате сигурни пароли
 2. Избягвайте да споделяте и съхранявате твърде лични данни
 3. Направете проучване кой сайт е най-подходящ за вашите нужди