Преписвачите

  • -

Преписвачите

Category : За бизнеса

Както ви обещахме, днес ще ви разкажем повече за преписвачите и мястото им сред хакерите. Макар и технологиите да са направили хакването възможно от разстояние, този така примитивен начин все още е „в обръщение“ и просперира. Преписването или поглеждането през рамото на някого, за да се види какво въвежда, е известно още като визуално хакерство. Това е нискотехнологичен и ефективен начин за хакване на пароли. Съществува от времето, когато първите компютри навлизат на широкия пазар и до ден-днешен се смята за високорисков хакерски подход. Образно казано всеки, който има интерес към паролата ви, може да надникне в клавиатурата, да запамети или запише комбинацията от бутони, докато най-спокойно влизате в имейла си. Други уязвими места са банкоматите, заведенията с безплатен интернет, летищата, оживените места и градският транспорт. Нашият съвет е винаги да се оглеждате и да прикривате устройството си (смартфон, таблет, лаптоп, клавиатура на банкомат), преди да въведете паролата си.

Следващият път ще ви разкажем повече за Keylogger програмите.