Сексуални злоупотреби

 • Какво е сексуално злоупотреба?

Сексуална злоупотреба е, когато възрастен се свърже онлайн с някого под 16 годишна възраст със сексуални цели. Тъй като това се случва онлайн и е само комуникация без физически контакт, полицията не може да се намеси и да арестува виновника.

Някои от хората, които извършват сексуални злоупотреби, се представят за по-млади, отколкото всъщност са, за да създадат приятелство с детето и да спечелят доверието му. Голяма част от тези хора, пък, не крият възрастта си, но карат детето да повярва че пободен тип връзка между дете и възрастен е напълно нормална.

Сексуалните престъпници използват анонимността, която Интернет предлага, за да предложат секс на малолетни. Често те създават приятелство с децата, и постепенно започват да обсъждат с тях сексуални теми. Изпращат на децата клипове със сексуално съдържание и в крайна сметка ги карат или те самите да заснемат такъв клип, или да се срещнат.

Престъпниците осъществяват тази дейност, не само заради самите тях, а понякога и заради финансови цели. За съжаление бизнеса с детска порнография е много разпространен и изкарва милиарди долари всяка година.

 • Какви са препятствията за спирането на сексуалните злоупотреби?

Много често, случаите на сексуални злоупотреби оналйн остават незабелязани за родителите и учителите. Важно е децата да знаят че такива сексуални злоупотреби се случват, за да могат да уведомят родителите си и да потърсят помощ, в случай че потенциален престъпник се свърже с тях. Родителите и учителите също трябва да внимават за следните потенциални признаци че дете е жертва на сексуална злоупотреба:

 1. Агресивно и потайно поведение, когато детето бъде попитано за онлайн активността си – въпреки че това е типично поведение за тийнейджър, когато забележите необичайно поведение на децата си, това може да е знак че са жертва на сексуална злоупотреба.
 2. Неочаквани подаръци или пари – понякога престъпниците подмамват децата с подаръци и пари.
 3. Промяна в начина на изразяване на детето на тема секс – сексуалните престъпници често говорят със жертвите си за секс и им показват сексуални материали. Понякога това води до промяна на начина, по който детето говори.
 • Съвети как да опазим децата си от сексуални злоупотреби:
 1. Уверете се че оналйн приятелите на детето ви са хора, които познавате и на които имате доверие.
 2. Обяснете на децата си, че когато говорят в мрежата с хора, които не познават, не трябва да им споделят никаква лична информация.
 3. Предупредете децата си да внимават, ако някой иска да им изпрати пари или подарък.
 4. Обсъдете с децата си, с кого могат да говорят на теми, за които ги е срам да говорят с вас – това може да е леля, чичо, по-възрастен брат или сестра или като цяло хора, на които имате доверие.
 5. Помогнете на детето си, да си създаде стратегии да отказва и да избягва потенциални сексуални престъпници в мрежата.
 6. Уверете се че детето ви знае как да блокира и докладва хора, в сайтовете, които използва.