Секс-съобщения

  • Какво са секс съобщенията?

Секс съобщенията са обмен на сексуални картинки, снимки или текстове. Понякога, децата и тийнейджърите създават такива снимки, които са неподходящи за споделяне онлайн, или дори нелегални. Такъв тип съдържание може да навреди на репутацията им, да доведе до проблеми в истинския живот или дори до полицейско разследване.

  • Защо младите си разменят секс-съобщения?

Чрез секс-съобщенията, тийнейджърите показват интимност към своя партньор. Понякога така те се опитват да си намерят партньор или да се изразят. Проучванията показват, че малка част от тийнейджърите изпращат такива съобщения и често те са свързани с физическа, сексуална активност.

Изпращането на съобщения със сексуално съдържание може да има сериозни етически и законни последствия. Важно е да обясните на децата си, че една изпратена снимка може да попадне навсякъде в Интернет. От законова гледан точка, такъв тип снимки, в които присъстват лица над 18 годишна възраст, могат да бъдат приети за детска порнография и да доведат до много сериозни законови мерки. От етическа гледан точка е важно, децата да разберат че след като веднъж изпратят такава снимка, те нямат контрол къде ще попадне тя и кои ще може да я види.

  • Съвети:
  1. Насърчавайте децата си да мислят, преди да публикуват нещо.
  2. Обсъждайте етическата страна на сексуалните връзки с децата си.
  3. Обяснете на децата си социалните норми – кажете им че много малка част от младите изпращат такива снимки и че няма нужда да се чувстват задължени и те да изпращат за да се впишат.
  4. Помогнете на децата си да си създадат стратегии да отказват да се снимат в интимни пози и да изпращат снимките.
  5. Попречете на децата си да използват порнографията като учебен материал
  6. Обяснете на децата си, че ако получат такава снимка, не трябва да я споделят, защото това не е тяхно право.