Сигурността е отборно усилие

  • -

Сигурността е отборно усилие

Всяка стъпка в нашето ежедневие по някакъв начин е свързана с технологии. Тези безмълвни помагачи ни позволяват да вършим много повече, отколото някога е било възможно. Ние не просто разчитаме на инструментите си, а зависим от тях. Когато добавим и нарастващата им комплексност, става ясно колко е трудно и същевременно важно да сме сигурни кой реално ги контролира във всеки момент.

Сигурността в една компания е отборно усилие. Със съвременните криптиращи алгоритми, системи и библиотеки с отворен код в сърцевината на почти всички продукти рисковете за технически пробив на системите са практически елиминирани. Всъщност днес единственият източник на риск е липсваща или неправилно проектирана процедура или некоректно следване на такава.

Какво значение имат огромните суми, похарчени за корпоративната сигурност на всички елементи на една система, ако има хора, които я оставят отворена и свободна за който пожелае, докато те са за кафе или пък паролите са налепени с листчета по монитора?

Една сигурна компания трябва да се погрижи да проектира и поддържа системите и работните си процеси в съответствие със стандартите и най-добрите практики. Обемът знания в тази сфера се трупа бързо, което изисква мениджмънтът да има доверен доставчик на технологични услуги. Когато няма такъв в лицето на вътрешен екип, трябва да се обърне към външна организация. Един от най-добрите избори за това са технологичните клъстъри като „Кодиа“.

Българският технологичен клъстър „Кодиа“ е колектив от компании с богат опит в различни сфери, които след дълго време на самостоятелна работа са осъзнали предимствата на това да обединят усилия в един изцяло нов клас услуга. Базирайки се на стандартизирани процеси и квалификационни стандарти, всяка компания е оставена да се докаже като най-добра в дадена дейност, за да допринася към общия краен резултат с това, в което е най-силна.

Заедно те са успели да изградят първата бизнес мрежа от корпоративен клас, която може да се погрижи за правилното планиране на технологичната екосистема в компанията, проектирането на отделните й елементи, тяхното създаване и внедряване.