Социалното инженерство

  • -

Социалното инженерство

Category : За бизнеса

Най-популярният, нискотехнологичен начин за узнаване на пароли е така нареченото социално инженерство или с други думи социална манипулация. Социалното инженерство се възползва от доверчивия характер на човешките същества, като по този начин събира лична и значима информация, която на следващ етап може да бъде използвана злонамерено.

Една обща и елементарна техника на социално инженерство е хората да бъдат подканени сами да разкрият паролите си. Дори и да звучи абсурдно, това се случва през цялото време и дори най-предпазливите стават жертва.

Нашата рецепта за сигурност- не миксирайте приятелство в големи дози със силни пароли!

Следващият път ще ви разкажем за така актуалните преписвачи.