Трети до пети клас

Основни съвети как да задържите вниманието на учениците:

  • Уверете се че презентацията ви е интерактивна. Това ще помогне на малките ученици да се фокусират.
  • Обикаляйте и помагайте на учениците, докато работят в малки групи. Това ще им помогне да работят по-добре и по-бързо и да останат концентрирани над задачата.
  • Много ученици вече използват интернет на тази възраст и обичат да споделят опита си. В началото на презентацията, разберете колко опит имат учениците ви с интернет и им дайте възможност да споделят накратко какво правят в интернет. Това ще запази интереса им и ще ви помогне да разберете какво учениците ви вече знаят.

Основни концепции за учениците в тази възрастова група:

  • Най-важното е, учениците да разберат че не трябва да споделят лична информация с всеки, който срещнат, в интернет. Това включва истинското им име, адрес, училище, финансова информация, пароли или друга лична информация.
  • Трябва да окуражите децата да споделят свободно с родителите или настойниците си какво виждат в мрежата и да им казват, ако някой се опитва да ги накара да му кажат лична информация.
  • Учениците трябва да следват семейните и училищните правила за сигурност в интернет и когато играят игри.