Детска градина до втори клас

Основни съвети как да задържите вниманието на учениците:

  • Уверете се че презентацията ви е интерактивна. Това ще помогне на малките ученици да се фокусират.
  • Използвайте кратки изречения и съвети. За много ученици на тази възраст е трудно да запазят вниманието си и да запомнят твърде дълги инструкции.
  • Най-важната ви цел е да им да ги научите как да сърфират сигурно и да ги убедите, че винаги трябва да има възрастен около тях, докато са в интернет.

Основни концепции за учениците в тази възрастова група:

  • Необходимо е учениците да разберат, че не е добре да споделят лична информация с всеки, които срещнат в интернет.
  • Трябва да окуражите децата да споделят свободно с родителите или настойниците си какво виждат в мрежата и да им казват, ако някой се опитва да ги накара да му кажат лична информация.
  • Учениците трябва да следват семейните и училищните правила за сигурност в интернет и когато играят игри.