Хулиганство

Кибер хулиганството е употребата на интернет, мобилни устройства и други технологии с цел тормоз и унижение на друг човек. Различно е от обикновеното хулиганство, защото често продължа извън училище. Кибер хулиганството може да се практикува във всеки час на денонощието и често може да не разберете самоличността на хулигана.

 • Как изглежда кибер хулиганството?

Кибер хулиганството може да се случи в интернет, чрез съобщения, чрез социална мрежа, блогове или дори онлайн игри. Също така може да се случи посредством мобилен телефон, с СМС, ММС, гласови или видео разговори.

 • Защо хората практикуват кибер хулиганство?

Има много причини, поради които хората тормозят останалите в интернет. Част от тях са:

 1. Мислят си че това е забавно.
 2. Не харесват човека, който тормозят.
 3. Не смятат действията си за нещо особено.
 4. Не мислят че действията им, може да предизвикат последствия.
 5. Мислят си, че са анонимни.
 6. Никоя от тези причини, или каквито и да е други, не оправдава кибер хулиганството!
 • Какви са ефектите?

Нещата, които се случват онлайн, често могат да имат последствия и в истинския живот. Някои от ефектите на кибер хулиганството са:

 1. Гняв
 2. Срам
 3. Страх
 4. Слабо представяне в училище
 5. Загуба на самочувствие и контрол
 6. Отмъщение
 7. Самонараняване, дори самоубийство

Кибер хулиганството наистина може да нарани. Може да разруши нечии живот. В по-тежки случай е възможно да се стигне дори и до законови последствия за тормоз и заплахи онлайн.

 • Какво можете да направите?
 1. Не бъдете кибер хулиган – кибер хулиганството е неприемливо,  при никакви обстоятелства. Помислете преди да публикувате нещо грубо, или да изпратите на някого съобщение, което може да го нарани.
 2. Не бъдете част от него – като наблюдатели, винаги можете да направите нещо за да спрете кибер хулиганството. Ако някой се опита да ви въвлече в подобен тип действия, кажете не!
 3. Избягвайте да ескалирате ситуацията  - често, хулиганите целят да видят реакцията на жертвата си. В зависимост от случая, помислете дали просто да не игнорирате тормоза. Ако отговорите на нападките с нападки, това често може да провокира хулигана и да увеличи проблема. Ако получавате нежелани съобщения по електронната поща, помислете дали да не я промените.
 4. Събирайте доказателства – пазете доказателства на всякакъв тип тормоз, както в електронен вариант, така и принтирани на хартия.
 5. Не позволявайте да излезе извън контрол – ако сте жертва на кибер хулиганство, трябва да кажете на някого, за да можете да получите помощ и да го спрете.
 6. Застъпвайте се – бъдете активен наблюдател и споделете на възрастен, ако видите случай на кибер хулиганство.
 • Как можете да запазите контрол?
 1. Научете се как да блокирате и докладвате нежелани комуникации.
 2. Разучете политиката на училището ви на тема кибер хулиганство.
 3. Разучете политиката на доставчика ви на интернет и на сайтовете, които използвате, за кибер хулиганство.
 4. Разкажете на някого!
 • Как можете да помогнете на приятелите си?
 1. Подкрепяйте жертвите на тормоз – никога не знаете кога и на вас може да ви потрябва помощ.
 2. Окуражавайте ги да споделят с възрастен.
 3. Не препращайте материали, свързани с кибер хулиганство, например клюки или излагащи видеоклипове.
 4. Опитайте се да създадете позитивна култура на комуникация, която не толерира кибер хулиганство, в средата си и сред приятелите си.

Най-важното е да знаете къде да потърсите помощ. Поговорете с някой възрастен всеки път, когато нещо ви оскърби.