Неподходящо Съдържание

 • Какво е неподходящо съдържание:

  Интернет е огромен източник на информация и познание, но част от съдържанието може да е неподходящо и дори опасно за деца. Без адекватно наблюдение и ръководство, детето ви може да несъзнателно, или съзнателно, да достигне до неподходящо или незаконно съдържание онлайн. Някой примери за неподходящо съдържание са сайтове за клюки, някои сайтове за забавни картинки, сайтове промотиращи престъпна дейност или крайни убеждения, клипове показващи сексуални сцени или насилие. Някой от тези сайтове могат да бъдат намерени от детето по негово желание, например порнографски сайт, или несъзнателно, пишейки грешен URL адрес, или отваряйки линк от имейл. Проблема с този тип съдържание е, че детето може да бъде психически увредено и да започне да приема пободен тип неща, като нещо нормлано.

 • Как можете да намалите излагането на детето на пободен тип съдържание:

Има няколко стратегии, чрез които можете да сведете до минимум неподходящото съдържание, което детето ви вижда в мрежата.

За деца под 10 години е силно препоръчително родител или настойник да следи тяхната активност в Интернет и да им помага да опознават технологиите. Можете да запазите определените сайтове, които сте преценили че са подходящи за детето ви, и да направите отделни папки с приложенията, които му е позволено да използва. Можете също така и да използвате приложения и програми за родителски контрол.

Децата между 10 и 12 годишна възраст търсят повече свобода в своето сърфиране в мрежата и предпочитат да не са под постоянен контрол. Настройките за сигурно търсене и родителски контрол могат да бъдат полезни, но е по-важно да им обясните как да сърфират в мрежата по-сигурен начин и какво да направят ако срещнат нещо неподходящо.

Тийнейджърите са най-трудни за контролиране. Те често могат да минат през настройките за родителски контрол и филтрите. Най-важното за тях е да ги научите как да използват Интернет по сигурен начин и къде могат да докладват за забранено съдържание или да потърсят помощ, в случай че се натъкнат на нещо неподходящо.

Независимо от възрастта, откровената и честна връзка между дете и родител е най-важната стратегия, за да защитите децата си от неподходящо за тях съдържание.

 • Съвети как да избягвате неподходящо съдържание:
 1. Следете онлайн активността на детето си(особено важно за деца по-малки от 13 години)
 2. Знайте на кои места детето ви има достъп до интернет – вкъщи, в училище, в къщата на приятел. Като родител, не винаги ще имате възможността директно да контролирате какви сайтове посещава детето си, затова е важно да говорите с него какво е подходящо да търси в мрежата и какво не е.
 3. Обсъдете с детето си стратегии за използване на Интернет безопасно.
 4. Обяснете на детето си, че не всичко, което видят в Интернет е вярно. Окуражавайте ги да потърсят кой го е написал, с каква цел го е написал и къде го е написал, преди да преценят дали е истина. Добре е да знаят че трябва да проверяват не само един източник.
 5. Уверете се, че детето ви знае кой здравни сайтове са легитимни, в случай че реши да потърси помощ.
 6. Обяснете на детето си, че нелагални дейности, извършвани онлайн, могат да бъдат проследени и наказани от властите, в случай че извършителите са на възраст над 10 години.
 7. Поговорете с децата си за порнографските сайтове, за да знаят че в тях не се представят здравословни сексуални връзки и че това не е начина да разберат понятието секс.
 8. Окуражете децата си да дойдат при вас или при някого, на когото имате доверие, в случай че видят нещи неподходящо или нелегално в Интернет.